Reiningsprotocol N.A.O.

Truckwash Agriport gecertificeerd door N.A.O.

Al sinds 2013 is Truckwash Agriport aangewezen als gecertificeerd ontsmettingsbedrijf voor transportmiddelen van losgestorte pootaardappelen.

In 2012 is het Hygiëneprotocol Ringrot van de PCC, een Samenwerkingsverband tussen LTO en de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO), ingegaan. Dit  protocol geeft aan welke preventieve maatregelen de Nederlandse pootaardappelketen hanteert om de risico’s van introductie en verspreiding van ringrot en te minimaliseren.

In het protocol zijn voorschriften opgenomen voor de schakels in de pootaardappelketen, waaronder transportbedrijven en ontsmettingsbedrijven voor transportmiddelen. Volgens deze voorschriften dienen vervoersbedrijven de transportmiddelen regelmatig te laten reinigen en te ontsmetten bij een daartoe gecertificeerd bedrijf.

Truckwash Agriport is door de NAO gecertificeerd als wasplaats voor transportmiddelen van pootaardappelen en wordt periodiek geaudit op de naleving van de voorwaarden zoals die zijn gesteld in het PCC Hygieneprotocol Ringrot.